Nieuwsbericht

V.O.C. en Rijndam Revalidatie trappen af met framevoetbal

De grootste voetbalvereniging van Rotterdam geeft in samenwerking met Rijndam Revalidatie en Mytylschool de Brug kinderen met een beperking een unieke kans. De Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging V.O.C. start met trainingen framevoetbal. Dit is een vereenvoudigde vorm van voetbal, waarbij kinderen met een rollator of looprekje deze mooie sport ook kunnen beoefenen.

De grootste voetbalvereniging van Rotterdam geeft in samenwerking met Rijndam Revalidatie en Mytylschool de Brug kinderen met een beperking een unieke kans. De Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging V.O.C. start met trainingen framevoetbal. Dit is een vereenvoudigde vorm van voetbal, waarbij kinderen met een rollator of looprekje deze mooie sport ook kunnen beoefenen.

Pilot
De komende maanden trainen kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar elke vrijdagmiddag onder begeleiding van een bewegingsagoog van Rijndam en een trainer van de mytylschool aan hun voetbalskills. Deze trainingen zijn onderdeel van een pilot die duurt tot het zomerseizoen. Daarna wordt bekeken of framevoetbal een blijvend onderdeel wordt van het aanbod bij V.O.C. Maurice Verhoeven, jeugdvoorzitter bij V.O.C., is positief: “V.O.C. ontplooit al vele jaren maatschappelijke activiteiten. Wij zijn er trots op om op deze wijze uiting te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid en deze kinderen de gelegenheid te bieden om met veel plezier te kunnen voetballen”.

KNVB
Ook de KNVB ondersteunt dit initiatief en stimuleert verenigingen om framevoetbal op te zetten binnen Nederland. Ramon Storm, bewegingsagoog bij Rijndam Revalidatie, vertelt enthousiast tijdens de training: “Je ziet dat de kinderen het zo gaaf vinden dat zij nu zelf mogen voetballen, je ziet ze groeien en meer zelfvertrouwen krijgen. Het is belangrijk dat ook deze groep nu de mogelijkheid krijgt om met veel plezier te bewegen. We hopen dat dit initiatief overgenomen wordt door andere verenigingen in Nederland, zodat er in de toekomst ook competitie gespeeld kan worden”.

Bekijk hier het originele bericht.